Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
800989MAZDABONGOKR-SKF2V2005$1,589119,089 km1990 3.0
139234MITSUBISHILIBEROKE-CD8V2001$1,682251,300 km1990
139202NISSANAD EXPERTCBF-VJY122012$3,64482,252 km1790 4
139209NISSANAD VANDBF-VY122012$4,01777,309 km1490
138271NISSANCARAVANLC-VPE252004$2,433 --- 1990
138291NISSANCARAVANGE-VPE252001$2,494255,210 km1990 R
138300NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,48350,540 km1990 R
138301NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,332173,000 km1990 0
138304NISSANCARAVANGE-VPE252002$2,715225,188 km1990 3.5
138642NISSANCARAVANLC-VPE252006$2,635163,576 km1990
140028NISSANCARAVANADF-VWE252008$3,644309,820 km2950 3.5
138636NISSANCARAVAN COACHTA-QGE252002$2,635264,000 km2380 X
138353NISSANHOMY VANZ-VTGE241995$2,816132,500 km1990 R
139694TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1994$1,962333,633 km1970 3.5
139877TOYOTACALDINA VANKJ-CT197V2000$2,242367,072 km2180 3.5
139897TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1996$1,869180,516 km1970 3.5
140121TOYOTACALDINA VANGG-ET196V1999$1,589133,500 km1490 R
140249TOYOTACALDINA VANR-ET196V1997$1,589141,800 km1490 4
140263TOYOTACALDINA VANGG-ET196V1999$1,682207,221 km1490 3.5
139831TOYOTACOROLLA VANS-CE106V1993$2,429306,315 km1970 R
138211TOYOTAHIACEGE-RZH112V2002$3,311178,235 km1990 R
138222TOYOTAHIACETC-TRH112V2003$6,166102,883 km1990 RA
137540TOYOTAHIACE VANTC-TRH112V2004$3,805281,000 km1990 R
137827TOYOTAHIACE VANCBF-TRH200V2005$6,259234,016 km1990 3.5
138105TOYOTAHIACE VANGE-RZH102V2000$4,118263,277 km1990 0
139952TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$13,826270,699 km2980 3
140110TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2008$13,919238,258 km2980 3.5
140146TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2010$15,507178,091 km2980 R
140163TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$13,172213,750 km2980 3.5
140182TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2008$14,480177,400 km2980 3.5
140185TOYOTAHIACE VANADF-KDH211K2008$15,507142,549 km2980 R
140194TOYOTAHIACE VANADF-KDH211K2009$14,853232,442 km2980 R
140195TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2008$13,359265,500 km2980 R
140202TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2010$12,985361,328 km2980 3
140205TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2009$12,985176,488 km2980
139591TOYOTALANDCRUISERS-HDJ81V1994$7,287391,581 km4160 R
139477TOYOTAPROBOXCBE-NCP50V2004$1,869174,299 km1290 R
801141TOYOTAPROBOXUB-NCP50V2003$1,028220,000 km1290 3.5
134590TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,279162,239 km1990 R
137384TOYOTAREGIUSACECBF-TRH200V2005$6,446194,521 km2000 3.5
137625TOYOTAREGIUSACE2003$4,844281,893 km1990 3
137728TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,966345,423 km1990 3
140107TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2008$12,985240,057 km2980 3
140120TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2009$13,452292,263 km2980
140136TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2008$12,985257,356 km2980 3.5
140207TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH211K2009$14,199235,678 km2980 3.5
800924TOYOTATOWNACE VANGC-KR42V1999$2,056270,000 km1780 3.0
140091TOYOTAVOXYDBA-ZRR70G2009$3,363167,827 km1980 3.5

TO TOP