Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
139234MITSUBISHILIBEROKE-CD8V2001$1,713251,300 km1990
139202NISSANAD EXPERTCBF-VJY122012$3,71082,252 km1790 4
139209NISSANAD VANDBF-VY122012$4,09177,309 km1490
138271NISSANCARAVANLC-VPE252004$1,808 --- 1990
138291NISSANCARAVANGE-VPE252001$1,808255,210 km1990 R
138300NISSANCARAVANLC-VPE252005$1,99850,540 km1990 R
138301NISSANCARAVANLC-VPE252005$1,618173,000 km1990 0
138304NISSANCARAVANGE-VPE252002$1,713225,188 km1990 3.5
138642NISSANCARAVANLC-VPE252006$1,713163,576 km1990
140028NISSANCARAVANADF-VWE252008$3,710309,820 km2950 3.5
138353NISSANHOMY VANZ-VTGE241995$2,868132,500 km1990 R
141404TOYOTACALDINAGG-ET196V1998$1,713160,370 km1490
139694TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1994$1,998333,633 km1970 3.5
139877TOYOTACALDINA VANKJ-CT197V2000$2,283367,072 km2180 3.5
139897TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1996$1,903180,516 km1970 3.5
139831TOYOTACOROLLA VANS-CE106V1993$2,474306,315 km1970 R
141362TOYOTAHIACECBF-TRH200V2007$6,469126,210 km1990
137540TOYOTAHIACE VANTC-TRH112V2004$3,875281,000 km1990 R
140163TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$7,515213,750 km2980 3.5
139591TOYOTALANDCRUISERS-HDJ81V1994$7,420391,581 km4160 R
139477TOYOTAPROBOXCBE-NCP50V2004$1,903174,299 km1290 R
140728TOYOTAREGIUSCBF-TRH200V2010$6,564210,394 km1990 3.5
137728TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$4,039345,423 km1990 3
800924TOYOTATOWNACE VANGC-KR42V1999$2,093270,000 km1780 3.0
140091TOYOTAVOXYDBA-ZRR70G2009$3,425167,827 km1980 3.5

TO TOP