Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
139234MITSUBISHILIBEROKE-CD8V2001$1,631251,300 km1990
139202NISSANAD EXPERTCBF-VJY122012$3,53282,252 km1790 4
139209NISSANAD VANDBF-VY122012$3,89577,309 km1490
138271NISSANCARAVANLC-VPE252004$1,721 --- 1990
138291NISSANCARAVANGE-VPE252001$1,721255,210 km1990 R
138300NISSANCARAVANLC-VPE252005$1,90250,540 km1990 R
138301NISSANCARAVANLC-VPE252005$1,540173,000 km1990 0
138304NISSANCARAVANGE-VPE252002$1,631225,188 km1990 3.5
138642NISSANCARAVANLC-VPE252006$1,631163,576 km1990
140028NISSANCARAVANADF-VWE252008$3,532309,820 km2950 3.5
138636NISSANCARAVAN COACHTA-QGE252002$1,902264,000 km2380 X
138353NISSANHOMY VANZ-VTGE241995$2,730132,500 km1990 R
139694TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1994$1,902333,633 km1970 3.5
139877TOYOTACALDINA VANKJ-CT197V2000$2,174367,072 km2180 3.5
139897TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1996$1,812180,516 km1970 3.5
139831TOYOTACOROLLA VANS-CE106V1993$2,355306,315 km1970 R
138222TOYOTAHIACETC-TRH112V2003$5,978102,883 km1990 RA
137540TOYOTAHIACE VANTC-TRH112V2004$3,689281,000 km1990 R
138105TOYOTAHIACE VANGE-RZH102V2000$3,992263,277 km1990 0
140163TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$12,770213,750 km2980 3.5
140710TOYOTAHIACE VANCBF-TRH200V2007$5,887111,730 km1990 3
139591TOYOTALANDCRUISERS-HDJ81V1994$7,064391,581 km4160 R
139477TOYOTAPROBOXCBE-NCP50V2004$1,812174,299 km1290 R
140728TOYOTAREGIUSCBF-TRH200V2010$6,249210,394 km1990 3.5
134590TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,179162,239 km1990 R
137625TOYOTAREGIUSACE2003$4,696281,893 km1990 3
137728TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,845345,423 km1990 3
140727TOYOTAREGIUS VANCBF-TRH200V2010$6,295209,871 km1990 R
800924TOYOTATOWNACE VANGC-KR42V1999$1,993270,000 km1780 3.0
140091TOYOTAVOXYDBA-ZRR70G2009$3,261167,827 km1980 3.5

TO TOP