Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
800989MAZDABONGOKR-SKF2V2005$1,551119,089 km1990 3.0
139234MITSUBISHILIBEROKE-CD8V2001$1,643251,300 km1990
139202NISSANAD EXPERTCBF-VJY122012$3,55982,252 km1790 4
139209NISSANAD VANDBF-VY122012$3,92377,309 km1490
138271NISSANCARAVANLC-VPE252004$2,376 --- 1990
138291NISSANCARAVANGE-VPE252001$2,435255,210 km1990 R
138300NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,42550,540 km1990 R
138301NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,278173,000 km1990 0
138304NISSANCARAVANGE-VPE252002$2,652225,188 km1990 3.5
138642NISSANCARAVANLC-VPE252006$2,573163,576 km1990
140028NISSANCARAVANADF-VWE252008$3,559309,820 km2950 3.5
138636NISSANCARAVAN COACHTA-QGE252002$2,573264,000 km2380 X
138353NISSANHOMY VANZ-VTGE241995$2,751132,500 km1990 R
139694TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1994$1,916333,633 km1970 3.5
139877TOYOTACALDINA VANKJ-CT197V2000$2,190367,072 km2180 3.5
139897TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1996$1,825180,516 km1970 3.5
139831TOYOTACOROLLA VANS-CE106V1993$2,373306,315 km1970 R
138222TOYOTAHIACETC-TRH112V2003$6,022102,883 km1990 RA
137540TOYOTAHIACE VANTC-TRH112V2004$3,716281,000 km1990 R
138105TOYOTAHIACE VANGE-RZH102V2000$4,022263,277 km1990 0
140146TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2010$15,145178,091 km2980 R
140163TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$12,864213,750 km2980 3.5
140194TOYOTAHIACE VANADF-KDH211K2009$14,506232,442 km2980 R
140205TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2009$12,682176,488 km2980
139591TOYOTALANDCRUISERS-HDJ81V1994$7,117391,581 km4160 R
139477TOYOTAPROBOXCBE-NCP50V2004$1,825174,299 km1290 R
134590TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,203162,239 km1990 R
137384TOYOTAREGIUSACECBF-TRH200V2005$6,296194,521 km2000 3.5
137625TOYOTAREGIUSACE2003$4,731281,893 km1990 3
137728TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,874345,423 km1990 3
140207TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH211K2009$13,868235,678 km2980 3.5
140492TOYOTASUCCEEDCBE-NCP51V2005$1,608262,367 km1490 RA
140498TOYOTASUCCEEDCBE-NCP51V2005$1,83984,730 km1490 3
800924TOYOTATOWNACE VANGC-KR42V1999$2,008270,000 km1780 3.0
140091TOYOTAVOXYDBA-ZRR70G2009$3,285167,827 km1980 3.5

TO TOP