Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
Case #Car PhotoMakerModelModel CodeYearFOBMileageCapacityGrade
800989MAZDABONGOKR-SKF2V2005$1,628119,089 km1990 3.0
139234MITSUBISHILIBEROKE-CD8V2001$1,723251,300 km1990
139202NISSANAD EXPERTCBF-VJY122012$3,73382,252 km1790 4
139209NISSANAD VANDBF-VY122012$4,11677,309 km1490
138271NISSANCARAVANLC-VPE252004$2,493 --- 1990
138291NISSANCARAVANGE-VPE252001$2,555255,210 km1990 R
138300NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,54550,540 km1990 R
138301NISSANCARAVANLC-VPE252005$2,389173,000 km1990 0
138304NISSANCARAVANGE-VPE252002$2,782225,188 km1990 3.5
138642NISSANCARAVANLC-VPE252006$2,700163,576 km1990
140028NISSANCARAVANADF-VWE252008$3,733309,820 km2950 3.5
138636NISSANCARAVAN COACHTA-QGE252002$2,700264,000 km2380 X
138353NISSANHOMY VANZ-VTGE241995$2,886132,500 km1990 R
139694TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1994$1,819333,633 km1970 3.5
139877TOYOTACALDINA VANKJ-CT197V2000$2,298367,072 km2180 3.5
139897TOYOTACALDINA VANKB-CT196V1996$1,915180,516 km1970 3.5
140121TOYOTACALDINA VANGG-ET196V1999$1,628133,500 km1490 R
139831TOYOTACOROLLA VANS-CE106V1993$2,489306,315 km1970 R
138211TOYOTAHIACEGE-RZH112V2002$3,392178,235 km1990 R
138222TOYOTAHIACETC-TRH112V2003$6,317102,883 km1990 RA
137540TOYOTAHIACE VANTC-TRH112V2004$3,899281,000 km1990 R
137827TOYOTAHIACE VANCBF-TRH200V2005$6,413234,016 km1990 3.5
138105TOYOTAHIACE VANGE-RZH102V2000$4,219263,277 km1990 0
139952TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$6,892270,699 km2980 3
140110TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2008$7,753238,258 km2980 3.5
140146TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2010$9,476178,091 km2980 R
140163TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2009$8,519213,750 km2980 3.5
140182TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2008$9,380177,400 km2980 3.5
140185TOYOTAHIACE VANADF-KDH211K2008$11,773142,549 km2980 R
140194TOYOTAHIACE VANADF-KDH211K2009$11,773232,442 km2980 R
140195TOYOTAHIACE VANADF-KDH201V2008$7,945265,500 km2980 R
140202TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2010$8,902361,328 km2980 3
140205TOYOTAHIACE VANADF-KDH201K2009$8,806176,488 km2980
139591TOYOTALANDCRUISERS-HDJ81V1994$7,466391,581 km4160 R
139477TOYOTAPROBOXCBE-NCP50V2004$1,915174,299 km1290 R
801141TOYOTAPROBOXUB-NCP50V2003$1,053220,000 km1290 3.5
134590TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$3,360162,239 km1990 R
137384TOYOTAREGIUSACECBF-TRH200V2005$6,605194,521 km2000 3.5
137625TOYOTAREGIUSACE2003$4,963281,893 km1990 3
137728TOYOTAREGIUSACETC-TRH112V2004$4,064345,423 km1990 3
140107TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2008$7,466240,057 km2980 3
140120TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2009$8,902292,263 km2980
140136TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH201V2008$7,466257,356 km2980 3.5
140207TOYOTAREGIUSACE VANADF-KDH211K2009$9,476235,678 km2980 3.5
800924TOYOTATOWNACE VANGC-KR42V1999$2,106270,000 km1780 3.0
140091TOYOTAVOXYDBA-ZRR70G2009$3,446167,827 km1980 3.5

TO TOP